Toegankelijkheidsverklaring

CIBG streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met  Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Melden nieuwe zorgaanbieders die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De links waarop de inhoud van de website Melden nieuwe zorgaanbieders te vinden is:

Een actueel en volledig overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van CIBG is beschikbaar via de volgende link:

Nalevingsstatus

CIBG verklaart dat de website Melden nieuwe zorgaanbieders nog niet voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Onder het kopje Toelichting op de nalevingsstatus wordt aangegeven hoe ver CIBG is gevorderd met de toegankelijkheid van Melden nieuwe zorgaanbieders en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 19-09-2019 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van CIBG, Kees van Schayik (Chief Operational Officer ).

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 16-09-2019.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via dit CIBG formulier.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen enkele uren ontvangt u een ontvangstbevestiging.
  • Binnen 10 werkdagen ontvangt u een reactie van ons.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt nader toegelicht waarom de website Melden nieuwe zorgaanbieders nog niet aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen voldoet.

Nog niet alle vereiste informatie voor deze toegankelijkheidsverklaring is beschikbaar. Er staat een toegankelijkheidsaudit gepland in het eerste kwartaal van 2020.

Uiterlijk 19-09-2020  zal deze toegankelijkheidsverklaring worden vervangen door een nieuwe versie waarin alle vereiste informatie beschikbaar is.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.