Voor welke jeugdhulp- en zorgaanbieders?

Aan alle nieuwe jeugdhulpaanbieders en aan de zorgaanbieders die onder de Wet kwaliteit, klachten geschillen zorg (Wkkgz) vallen, vragen we zich maximaal drie maanden voor de start van de zorg te melden.

Het melden is nu nog vrijwillig, vooruitlopend op inwerkingtreding van de Wet toetreding zorgaanbieders, waarbij een meldplicht en vergunningstelsel worden ingevoerd in 2022.

Alle jeugdhulpaanbieders die onder de Jeugdwet vallen, kunnen zich via deze website melden.

Op deze pagina vindt u als zorgaanbieder informatie die u helpt vast te stellen of u onder Wkkgz valt en of melden voor u van toepassing is:

Moet ik mij melden als nieuwe zorgaanbieder?

1.

Gaat uw zorgonderneming zorg verlenen die onder de Wkkgz valt?

U hoeft zich nog niet te melden.

In de brochure Externe website. Opent in nieuw venster.‘Val ik onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg’ kunt u controleren of uw zorgonderneming onder de Wkkgz valt.

In het kort: de Wkkgz is van toepassing op zorgaanbieders zoals verpleeghuizen, ziekenhuizen, thuiszorg, zorgboerderijen, GGZ instellingen, huisartsen, fysiotherapeuten, bedrijfsartsen en verzekeringsartsen die de gezondheidstoestand van cliënten beoordelen of cliënten medisch begeleiden. De Wkkgz geldt daarnaast ook voor andere soorten zorg zoals veel aanbieders van cosmetische behandelingen en voor aanbieders van alternatieve geneeswijzen.

Het maakt voor de Wkkgz niet uit of u alleen werkt of met anderen samen.

De Wkkgz bevat belangrijke kaders en verplichtingen die u als zorgaanbieder het fundament geven om kwalitatief goede zorg te (blijven) leveren. Deze zaken moeten op orde zijn vóór dat u start met het verlenen van zorg. Bekijk Externe website. Opent in nieuw venster.de checklist om de belangrijkste zaken na te lezen.

Welke zorgaanbieders vallen niet onder de Wkkgz?

Zorgaanbieders die uitsluitend ondersteuning onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) of jeugdhulp onder de Jeugdwet leveren.

2.

Gaat uw zorgonderneming voor het eerst onder de Wkkgz vallen?

U hoeft zich niet te melden.

Als uw zorgonderneming voor het eerst onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) valt, dan u wordt als ‘nieuwe’ zorgaanbieder gezien. Dit is het geval als:

 • u helemaal nieuw bent in het zorgveld en u zorg gaat aanbieden die onder de Wkkgz valt.
 • u eerder alleen ondersteuning onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) of jeugdhulp onder de Jeugdwet verleende en nu voor het eerst zorg gaat leveren waardoor u onder de Wkkgz valt.
 • u nu een bestaande niet-zorg onderneming heeft en uw activiteiten worden uitgebreid met het verlenen van zorg die onder de Wkkgz valt.

U wordt niet als nieuw onder de Wkkgz gezien als:

 • u dezelfde zorg blijft verlenen, maar dat in een andere (rechts)vorm gaat doen (bijvoorbeeld na een wijziging van stichting naar BV).
 • u naast het verlenen van zorg die onder de Wkkgz valt, uw werkzaamheden uitbreidt met andere diensten of vormen van zorg.
 • u de zorg uitsluitend op waarnemingsbasis (bijvoorbeeld als waarnemer van de huisarts) gaat verlenen.
 • u naast uw gewone praktijk ook niet-geneeskundige zorg gaat verlenen (bijvoorbeeld in het kader van de keuring van een rijbewijs).

3.

Verwacht u te starten met de zorgverlening binnen nu en drie maanden?

U kunt zich direct melden

U kunt zich op dit moment nog niet melden.

Toelichting

Omdat het voor de inspectie belangrijk is dat de ingevulde gegevens actueel zijn, kunt u zich op zijn vroegst drie maanden voordat u daadwerkelijk de eerste cliënten of patiënten ontvangt melden.

Wanneer u eerder dan deze termijn de vragenlijst wilt invullen, krijgt u de melding dat melden op dit moment nog niet mogelijk is.

Toelichting

Hoe werkt melden? U vult een korte vragenlijst in. Om in te loggen op de vragenlijst heeft u een e-herkenningsmiddel met beveiligingsniveau niveau 2+ nodig. Op Externe website. Opent in nieuw venster.de website meldennieuwezorgaanbieders.nl vindt u informatie over de vragen die gesteld worden.

Wie vallen er onder de Wkkgz?

Zorgaanbieders zoals verpleeghuizen, ziekenhuizen, thuiszorg, zorgboerderijen, (G)GZ instellingen, huisartsen, fysiotherapeuten, bedrijfsartsen en verzekeringsartsen die de gezondheidstoestand van cliënten beoordelen of cliënten medisch begeleiden vallen onder de Wkkgz. Ook geldt de Wkkgz voor andere soorten zorg zoals veel aanbieders van cosmetische behandelingen en voor aanbieders van alternatieve geneeswijzen. Het maakt voor de Wkkgz niet uit of u alleen werkt of met anderen samen. Twijfelt u? In de brochure ‘Val ik onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg’  van VWS, vindt u uitgebreidere informatie om te controleren of uw zorgonderneming onder de Wkkgz valt.

Welke zorgaanbieders vallen niet onder de Wkkgz?

Zorgaanbieders die uitsluitend ondersteuning onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) of jeugdhulp onder de Jeugdwet leveren. De inspectie heeft informatie voor nieuwe jeugdhulpaanbieders. Zij kunnen zich wel melden via de applicatie op deze website.

Wat is een ‘nieuwe’ zorgaanbieder?

In het kader van melden als  nieuwe zorgaanbieder bent u nieuw als u voor het eerst zorg onder de Wkkgz gaat aanbieden. Dit kan ook het geval zijn als u uw zorgaanbod uitbreidt. Wanneer u bijvoorbeeld op dit moment alleen WMO-ondersteuning aanbiedt en u breidt uw aanbod uit met zorg die onder Wkkgz valt, dan geldt uw zorgonderneming als u een nieuwe zorgaanbieder.

U wordt niet als nieuw onder de Wkkgz gezien als u:

 • dezelfde zorg blijft verlenen, maar dat in een andere (rechts)vorm of ondere nieuwe naam gaat doen (bijvoorbeeld na een wijziging van stichting naar BV).
 • naast het verlenen van zorg die onder de Wkkgz valt uw werkzaamheden uitbreidt met andere vormen van zorg of diensten.
 • de zorg uitsluitend op waarnemingsbasis (bijvoorbeeld als waarnemer van de huisarts) gaat verlenen.
 • naast uw gewone praktijk ook niet-geneeskundige zorg gaat verlenen.

Wetgeving m.b.t. het melden

Het melden van nieuwe zorgaanbieders loopt op dit moment vooruit op de meldplicht zoals deze is opgenomen in de aankomende Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Dit betekent dat melden op dit moment nog niet verplicht is. Door uw organisatie echter al wel te melden, laat u blijken dat u aantoonbaar meewerkt aan betere en veiligere zorg.

De (actieve) meldplicht gaat overigens alleen gelden voor nieuwe zorgaanbieders; bij ons bekende, bestaande, aanbieders hoeven niets extra's te doen en worden automatisch in het meldsysteem gezet.